Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):27-32.

Кінетичні характеристики α-L-рамнозидази Еupenicillium erubescens

Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

В результаті дослідження кінетичних властивостей α-L-рамнозидази Eupenicillium erubescens було встановлено, що Km і Vmax для синтетичного нітрофенільного субстрату становили 1,0 мМ і 120 мкмоль/хв/мг білка відповідно. α-L-Рамнозидаза конкурентно інгібувалась продуктом реакції − L-рамнозою, константа інгібування становила 5,2·10-2 М. За наявності 10-3 М глюкози спостерігали гальмування α-L-рамнозидазної реакції. Показано, що швидкість ферментативного гідролізу нітрофенільного субстрату прямо пропорційна концентрації ферменту, а підвищення концентрації субстрату вище оптимальної (5,0 мг/мл) знижувало швидкість реакції у зв’язку з утворенням неактивного фермент-субстратного комплексу FS2.

Kлючові слова: α-L-рамнозидаза, кінетичні властивості, нітрофенільний субстрат, інгібування, фермент-субстратний комплекс.

Повний текст (PDF, рос)