Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):10-17.

Здатність актинобактерій до засвоєння н-алканів в мікроаеробних умовах

Ногіна Т.М., Думанська Т.У., Кистень О.Г., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Встановлено, що нафтоокиснювальні штами актинобактерій – компоненти препарату «Еколан-М» здатні до засвоєння н-алканів у процесі мікроаеробного культивування в умовах нітратредукції. За 7 діб росту в цих умовах рівень деструкції н-гексадекану дослідженими штамами дорівнював 52,0 %, що у 1,5 рази менше, ніж за такий же період при аеробному культивуванні. Засвоєний клітинами н-гексадекан повністю мінералізувався до вуглекислого газу, кількість якого в газовій фазі досягла значення 1,6 % на 9 добу росту.

Kлючові слова: актинобактерії, н-алкани, нітратредукція, мікроаеробні умови.

Повний текст (PDF, рос)