Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):3-9.

Ідентифікація та біологічні властивості молочнокислих бактерій, ізольованих від жінок старших вікових груп

Огірчук К.С., Коваленко Н.К., Полтавська О.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Із вмісту дистального відділу кишечнику жінок старших вікових груп було виділено та ідентифіковано молочнокислі бактерії, вивчено їх біологічну активність. Встановлено, що найбільш активними антагоністами щодо умовно патогенних мікроорганізмів виявились молочнокислі бактерії видів Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. salivarius var. salivarius та Enterococcus faecium. Показано, що адгезивні властивості досліджених культур, як і антибіотикорезистентність, мали штамову належність. Більшість штамів були високоадгезивними і не продукували гемолізинів.

Kлючові слова: молочнокислі бактерії, адгезія, гідрофобність, аутоагрегація, гемоліз, антибіотики.

Повний текст (PDF, укр)