Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):69-73.

Особливості формування мікобіоти жолудів Quercus robur L. в умовах Київського Полісся

Волощук Н.М., Білоус В.М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

Вивчено видовий склад мікобіоти (епіфітної та внутрішніх тканин) жолудів Q. robur в умовах Київського Полісся в процесі мікологічного аналізу 580 зразків. Зразками були жолуді, зібрані з дерев у період вегетації. Показано, що в складі епіфітів та мікобіоти внутрішніх тканин ідентифіковано 38 та 20 видів відповідно. При цьому переважну більшість видів грибів ідентифіковано в складі епіфітної мікобіоти в липні місяці. Встановлено, що серед мікроміцетів, виділених із внутрішніх тканин жолудів, зустрічаються космополіти і неспецифічні види: Acremonium sp., Alternaria alternata, Cladosporium cladosporioides, Trichoderma harzianum, T. viride, а також специфічні – Phoma sp. і Phomopsis sp. Нами встановлено, що жолуді вже у процесі формування інфікуються потенційними збудниками хвороб жолудів та сіянців дуба.

Kлючові слова: мікобіота, епіфіти, мікроміцети внутрішніх тканин, жолуді, Quercus robur.

Повний текст (PDF, укр)