Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):59-68.

Мікроміцети з ураженої хворобами пшениці у різних регіонах України

Крючкова Л.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Дослідження присвячені мікроміцетам – збудникам небезпечних хвороб пшениці, які становлять серйозну проблему для виробників зерна в Україні. Потенційний урожай вітчизняних сортів пшениці досягає 11-12 т/га, проте реалізується він всього на 25-40 %. Одним із головних чинників зниження урожайності є неефективний захист рослин від хвороб.
Церкоспорельоз, офіобольоз і ризоктоніоз серед найбільш важливих хвороб пшениці в Україні. Проте вони до цих пір недооцінені через труднощі з їх виявленням та ізоляцією збудників.
Результати аналізу 37 штамів Oculimacula, збудників церкоспорельозу, свідчать, що вид O. acuformis домінує в північних регіонах, O. yallundae – в південних. В центральних регіонах було виявлено обидва види. Значне розповсюдження (до 100%) гриба Ceratobasidium cerealе – збудника ризоктоніозу, відмічали повсюди в країні. Gaeumannomyces graminis var. tritici – збудник офіобольозу було виявлено серед інших темно-пігментованих ґрунтових грибів. Насіннєва інфекція представлена видами Alternaria, Fusarium, Penicillium, Helminthosporium і Mucor. У тестах на патогенність підтверджено патогенність штамів Fusarium.
Інформація отримана при обстеженні посівів озимої пшениці в різних ґрунтово-кліматичних умовах України.

Kлючові слова: пшениця, мікроміцети, Oculimacula acuformis, O. yallundae, Ceratobasidium cereale, Gaeumannomyces graminis var. tritici, насіннєва інфекція.

Повний текст (PDF, англ)