Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):47-52.

Ідентифікація збудників бактеріальних хвороб ріпаку за жирнокислотним складом клітинних ліпідів

Данкевич Л.А., Воцелко С.К., Захарова О.М., Мельничук М.Д., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено жирнокислотний склад клітинних ліпідів 15 ізольованих з уражених рослин ріпаку та 5 колекційних штамів. За результатами хемотаксономічного аналізу виявлено, що 9 ізольованих штамів споріднені з представниками видів Pseudomonas marginalis та Pseudomonas fluorescens, а 6 ─ з Xanthomonas campestris pv. campestris. Встановлена ефективність  використання деяких методів екстрагування ефірів жирних кислот для ідентифікації патогенних для ріпаку представників родів Pseudomonas та Xanthomonas.

Kлючові слова: жирнокислотнийсклад клітинних ліпідів, фітопатогенні бактерії, ріпак.

Повний текст (PDF, укр)