Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):41-46.

Pseudomonas syringae - збудник бактеріальних хвороб бур’янів

Пасічник Л.А., Савенко О.А., Буценко Л.М., Щербіна Т.М., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

У посівах пшениці, вирощеної за різних систем землеробства, виявлено та описано симптоми бактеріальних захворювань супутніх бур’янів. На підставі морфологічних, біохімічних і серологічних властивостей збудник, ізольований із підмаренника чіпкого, лободи білої, плоскухи звичайної, редьки дикої, пирію повзучого, хвоща польового, березки польової та осоту польового ідентифікований як Pseudomonas syringae. Встановлено серологічну спорідненість бактерій із бур’янів зі збудником бактеріальних хвороб зернових культур.

Kлючові слова: пшениця, бур’яни, бактеріальні хвороби, Pseudomonas syringae.

Повний текст (PDF, рос)