Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):33-40.

Вплив низьких доз опромінення на ріст Aspergillus versicolor і Paecilomyces lilacinus

Тугай Т.І.1, Тугай А.В.1, Желтоножська М.В.2, Садовніков Л.В.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут ядерних досліджень НАН України
просп. Науки 47, Київ, 03680, Україна

Вивчено особливості росту штамів Aspergillus versicolor та Paecilomyces lilacinus з радіоадаптивними властивостями в умовах хронічного опромінення низької інтенсивності. Показано, що у штамів досліджених видів грибів збільшення радіальної швидкості росту в діапазоні доз опромінення від 0 до 250 мГр відбувається нерівномірно, а з максимумами при певних дозах опромінення. При поглинутій дозі до 2 Гр у всіх досліджених штамів не виявлено зниження виживаності порівняно з контролем, без опромінення. Встановлено, що дози опромінення до 2 Гр (при потужності експозиційної дози 0,955 мкКл/кг) є малими для цих видів мікроміцетів.

Kлючові слова: Aspergillus versicolor, Paecilomyces lilacinus, малі дози, швидкість радіального росту, виживаність.

Повний текст (PDF, рос)