Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):29-32.

Трихотеценові мікотоксини Fusarium poae, виділених з різних джерел

Курченко І.М., Циганенко К.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено порівняльне дослідження здатності до синтезу токсинів трихотеценової природи у трьох штамів Fusarium poae, виділених з різних джерел: лісовий ґрунт, зерно пшениці (фітопатоген), корінь журавлини (ендофітний штам). Встановлено, що всі три штами здатні синтезувати Т-2 токсин, НТ-2 токсин та Т-2 тетраол. При цьому ґрунтовий штам 50660 характеризувався високим рівнем синтезу як НТ-2 токсину, так й Т-2 тетраолу; фітопатогенний штам 50674 та ендофітний штам 50685 – високим рівнем синтезу Т-2 тетраолу та нижчим рівнем синтезу НТ-2 токсину. Основний трихотеценовий мікотоксин цієї групи – Т-2 токсин – у всіх трьох штамів був представлений в слідових кількостях.

Kлючові слова:  Fusarium poae, трихотеценовий мікотоксин, Т-2 токсин, НТ-2 токсин, Т-2 тетраол, ендофітний штам, фітопатоген.

Повний текст (PDF, рос)