Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):23-29.

Можливість переносу плазмід у бактерії - компоненти сульфідогенних мікробних угруповань

Абдуліна Д.Р., Пуріш Л.М., Іутинська Г.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

У клітинах амоніфікуючих та залізовідновлювальних бактерій – компонентів природного сульфідогенного мікробного угруповання виявлено позахромосомні генетичні елементи розміром 5-9 т.п.н. Отримані транскон’юганти бактерій - компонентів угруповання: Pseudomonas aeruginosa 27, P. aeruginosa 28, P. mendocina 29, Aeromonas hydrophila/caviae 30, що несуть плазміди RP4 та R68.45. Вивчено частоту перенесення та збереження плазмід у отриманих транскон’югантів. Найбільш сприйнятливими до плазміди R68.45 виявлено штами P. mendocina 29 та P. aeruginosa 27 з частотами перенесення плазмід 3,0·10-6 та 2,4·10-7 на клітину реципієнта, відповідно. Штами P. aeruginosa 27(R68.45), P. aeruginosa 27(RР4), P. mendocina 29(R68.45), A. hydrophila/caviae 30(RР4), A. hydrophila/caviae 30(R68.45) стабільно наслідували плазміди RP4 та R68.45.
Таким чином, експериментально доведено можливість прийняття та утримання генетичних елементів бактеріями сульфідогенного мікробного угруповання у вигляді плазмід за допомогою кон’югаційного схрещування із бактеріями інших видів, що несуть плазміди.

Kлючові слова: сульфідогенне мікробне угруповання, плазміди, транскон’югація, частота перенесення.

Повний текст (PDF, рос)