Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):13-22.

Інтенсифікація синтезу поверхново-активних речовин Nocardia vacсinii K-8 на технічному глицерині

Пирог Т.П.1,2, Покора Х.А.1, Мащенко О.Ю.1, Шевчук Т.А.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Киев, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували вплив компонентів технічного гліцерину (соли калію і  натрію, етанол, метанол) – побічного продукту виробництва біодизеля на утворення поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vacсinii K-8, а також можливість інтенсифікації синтезу ПАР штамом К-8 на технічному гліцерині за присутності попередників біосинтезу (глюкоза, соняшникова олія, органічні кислоти). Встановлено, що внесення у середовище з очищеним гліцерином (1 %) хлориду калію (натрію) в концентрації 2,5 % і етанолу (метанолу) в концентрації 0,3 % супроводжувалося підвищенням умовної концентрації ПАР у 1,4–1,7 рази порівняно з показниками на середовищі без добавлення солей і спиртів. За умов росту штаму К-8 на середовищі з технічним гліцерином умовна концентрація ПАР була у 3 рази вищою, ніж на аналогічному середовищі з очищеним субстратом. Внесення у стаціонарній фазі росту N. vacсinii K-8 у середовище з технічним гліцерином (2,2 %) глюкози (0,05 %), соняшникової олії (0,05 %),  фумарату і цитрату (0,1 %) супроводжувалося збільшенням кількості синтезованих ПАР на 17–44 % порівняно з культивуванням бактерій на середовищі без попередників.

Kлючові слова: бактерії роду Nocardia, поверхнево-активні речовини, інтенсифікація біосинтезу, відходи виробництва біодизеля, технічний гліцерин.

Повний текст (PDF, рос)