Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):8-12.

Відновлення хроматів Pseudomonas sp. шт. 10 у присутності деяких важких металів
та альтернативних акцепторів електронів

Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Pseudomonas sp. шт. 10 відновлює хромати зі швидкістю 0,54 мг/л·год. Наявність у середовищі Cd2+ і Zn2+ практично не впливає на швидкість цього процесу або дещо підвищує її. Присутність у середовищі нікелю та міді у іонній формі гальмує редукцію хромату у 2,4 і 4,2 рази, відповідно. Переведення цих металів у гідроксидну форму значно зменшує їх негативний вплив. Залізо (III) як у іонній, так і в гідроксидній формі пригнічує відновлення хромату Pseudomonas sp. шт. 10. Спільне знаходження всіх досліджуванних металів зменшує їх негативний вплив на редукцію хромату, тобто, ці метали можна знешкоджувати одночасно без зниження ефективності очистки за умови відводу міді окремим трубопроводом. Наявність альтернативних акцепторів електронів пригнічує відновлення хроматів. Ступінь інгібування залежить від концентрації альтернативного акцептора та тривалості контакту. Найсильніше редукцію хроматів гальмують сульфати та кисневі аніони хлору − хлорати і перхлорати.

Kлючові слова: Pseudomonas sp. шт. 10, відновлення хроматів, важкі метали, іонна і гідроксидна форма металів, альтернативні акцептори електронів, сульфати, хлорати, перхлорати.

Повний текст (PDF, рос)