Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):80-93.

Фібринолітичні пептидази Bacillus

Нідялкова Н.А., Мацелюх О.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Фібринолітичні ензими – це пептидази, які відносяться до класу гідролітичних ферментів, здатних розщеплювати нерозчинний фібрин. В огляді представлені фібринолітичні пептидази бактерій роду Bacillus. Наведено методи підвищення біосинтезу цих ензимів, визначення їх активності, а також виділення та очищення. Фібринолітичні пептидази бацил відносять до серинових і металопептидаз. Вони здатні гідролізувати як природні субстрати (фібрин, фібриноген, гемоглобін), так і синтетичні. Висока стабільність цих ензимів в широкому діапазоні значень рН (5-12) і температури (10-75 °С) дає можливість для застосування їх в фармакології, медицині для запобігання розвитку і лікування серцево-судинних захворювань.

Kлючові слова: фібринолітична пептидаза, Bacillus, субстратна специфічність, лікування серцево-судинних захворювань.

Повний текст (PDF, укр)