Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):68-73.

Характеристика вірусу жовтої мозаїки квасолі, виділеного із сої

Кириченко А.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

В роботі представлена порівняльна характеристика біологічних, фізико-хімічних і антигенних властивостей ізоляту вірусу жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), виділеного із сої. Одержані результати свідчать про наявність індивідуальних особливостей виділеного ізоляту, які відрізняють його від властивостей типового штаму ВЖМК і ізолятів, досліджених на Україні раніше іншими авторами.

Kлючові слова: Glycine max (L), потівіруси, вірус мозаїки сої (ВМС), вірус жовтої мозаїки квасолі (ВЖМК), реакція подвійної дифузії в гелі (РПД), точка температурної інактивації (ТТІ), граничне розведення вірусу (ГРВ), період збереження інфекційності in vitro (ПЗІ).

Повний текст (PDF, рос)