Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):62-67.

Microccocus sp. – збудник некрозу листя каштанів (Аesculus L.) у Києві

Яковлева Л.М.1, Махиня Л.В.1, Щербина Т.М.1, Огородник Л.Е.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Київський національний університет імені Тараса Шевченко
вул. Володимирска 64/13, Київ, 01033, Україна

Із зразків масово всихаючих каштанів (Aesculus L.) у м. Києві ізольовано низку фітопатогенних бактерій. В статті наведено дані щодо групи збудників, які дуже повільно ростуть, є високоагресивними мікроорганізмами. Вони виростають на 8-10 добу після посіву. Колонії дуже дрібні (до 0,5–1 мм у діаметрі) випуклі, блискучі, гладкі, з рівними краями, блідожовтого, жовтого або рожевого кольору. Бактерії грампозитивні, клітини сферичні, розташовуються у мазках поодиноко, парами, скопиченнями, сіточкою. Аероби. Спор не утворюють. Нерухомі. Інертні щодо різних джерел вуглецю. Нітрати редукують, желатин не розріджують, крохмаль не гідролізують. Сірководень та індол не виділяють. Каталазопозитивні, оксидазонегативні. В лабораторних умовах швидко втрачають життєздатність. У складі жирних кислот виявлені насичені кислоти С14:0, С15:0, С16:0, С18:0. Мікроорганізми ідентифіковані як Microccocus sp. Збудник високоагресивний: при зараженні листя каштанів викликає розвиток некрозів, які займають 1/3–1/2 листової пластівки, навколо некрозу – широка зона хлорозу, яка може обіймати увесь лист. Інфіковане листя скручується угору від верхівки або уздовж жилки, всихає.

Kлючові слова: фітопатогенні бактерії, бактеріози, каштан, Microccocus sp., Aesculus L.

Повний текст (PDF, рос)