Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):56-61.

Морфологія та структурні особливості патогенів Basidiomycetes

Бойко О.А.1, Шевченко Т.П.2, Бойко А.А.2

1Національний університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська 64/13, Київ, 01601, Україна

Подаються матеріали вивчення морфології та структурних особливостей вірусів, мікроскопічних грибів і бактерій, які уражують Basidiomycetes за умов біотехнологічних процесів та природних біоценозів. Проведено аналіз розвитку інфекції у печериці двоспорової (Agaricus bisporus (J.Lge) Imbach) та гливи звичайної (Pleurotus ostreatus Kumm.), які слугували модельними об'єктами в дослідах різного рівня складності. При цьому досліджували й інші види їстівних і лікарських грибів, які були джерелом біохімічних фракцій для формування біопрепаратів.

Kлючові слова: віруси, бактерії, гриби, базидіоміцети, експрес діагностика.

Повний текст (PDF, укр)