Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):46-55.

Вплив пробіотичних штамів лакто- та біфідобактерій на спектр мікрофлори піхви за умов
фізіологічної норми та при експериментальній стафілококовій інфекції

Бабенко Л.П.1, Мокрозуб В.В.1, Лазаренко Л.М.1, Шинкаренко Л.М.2, Підгорський В.С.1, Співак М.Я.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2ТОВ «Pure Research Products»
Боулдер, штат Колорадо, США

Визначено вплив пробіотичних штамів Lactobacillus casei ІМВ В-7280, Lactobacillus acidophilus ІМВ В-7279, Bifidobacterium animalis VKL, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ІМВ В-7281 та Bifidobacterium animalis VKB, кожний штам окремо, на спектр мікрофлори урогенітального тракту за умов фізіологічної норми та експериментальної інтравагінальної стафілококової інфекції у мишей, індукованої Staphylococcus aureus 8325-4. Встановлено, що усі ці штами з різною ефективністю пригнічували ріст Staphylococcus aureus 8325-4 у піхві інфікованих мишей, а також впливали на спектр її мікрофлори. Штам Lactobacillus casei ІМВ В-7280 мав ефективнішу антистафілококову дію за експериментальної стафілококової інфекції, затримував ріст у піхві бактерій групи кишкової палички, а також грибної флори. Штам Lactobacillus casei ІМВ В-7280 є перспективним для створення пробіотичних препаратів, ефективних при лікуванні інтравагінальної стафілококової інфекції.

Kлючові слова: Lactobacillus, Bifidobacterium, Staphylococcus, піхва, мікрофлора, миші.

Повний текст (PDF, англ)