Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):41-46.

Синтез позаклітинних фітогормонів штамами Bacillus, виділеними з різних екологічних ніш

Драговоз І.В., Леонова Н.О., Лапа С.В., Піскова О.В., Крючкова Л.О., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено синтез позаклітинних фітогормонів штамами бактерій роду Bacillus, виділеними з різних екологічних ніш (ґрунт і рослина). Показано, що гормонсинтезувальна здатність вільноіснуючого і ендофітного штамів бацил суттєво відрізняється як за рівнем, так і за спектром синтезованих сполук. Зроблено висновок, що такі відмінності у синтезі бацилами позаклітинних фітогормонів обумовлені різним типом взаємовідносин досліджуваних мікроорганізмів з рослиною-хазяїном.

Kлючові слова:  бактерії роду Bacillus, вільноіснуючі сапробіонти, ендофіти, фітогормони, система рослина – ґрунт.

Повний текст (PDF, укр)