Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):24-31.

Компонентний склад забруднень і стан мікробного ценозу грунту полігону захоронення хлорорганічних відходів

Ямборко Н.А.1, Іутинська Г.О.1, Левчук І.В.2, Піндрус А.А.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Укрметртестстандарт

Ідентифіковано 25 хімічних забрудників у ґрунті і 12 – у складі технічного відходу на полігоні захоронення (м. Калуш, Україна). Широкий спектр полютантів і продуктів їх деградації (26 хімічних речовин), виявлений також у ґрунті за межами полігону (2 км), свідчить про активну дисемінацію хлорорганічних токсинів на прилеглі території.
Встановлено порушення структури і функцій мікробного ценозу ґрунту полігону: чисельність олігонітрофілів, амоніфікуючих, фосфатмобілізуючих, амілолітичних, педотрофних мікроорганізмів знизилася у 15–1000 разів порівняно з ґрунтом за його межами. Про порушення функціональної активності свідчило підвищення базального дихання – в 1,6–1,9 рази і зниженні інтенсивності субстратіндукованого дихання порівняно з контрольним варіантом.

Kлючові слова: компонентний склад хлорорганічних забруднень, мікробний ценоз, базальне дихання, субстрат індуковане дихання.

Повний текст (PDF, укр)