Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):12-23.

Використання різних джерел вуглецю грунтовими та ендофітними штамами Penicillium funiculosum Тhom.

Курченко І.М., Василевська A.І., Артишкова Л.В., Наконечна Л.Т., Юрє'ва О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчена здатність ґрунтових та ендофітних штамів P. funiculosum накопичувати біомасу в умовах культивування на середовищах з різними джерелами вуглецю від моно- до полісахаридів. Показано, що для вивчених штамів найсприятливішими джерелами вуглецю були мальтоза, сахароза, ксилоза, фруктоза, пектин, гірше засвоювались лактоза, арабіноза та особливо мікрокристалічна целюлоза. За рівнем накопичення біомаси між ґрунтовими та ендофітними штамами цього виду в більшості випадків не встановлено достовірної різниці.

Kлючові слова:  Penicillium funiculosum, сапрофіти (ґрунтові) штами, ендофіти, джерела вуглецю, біомаса.

Повний текст (PDF, рос)