Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):3-11.

Резистентність до екстремальних чинників мікроорганізмів із екосистем узбережжя Мертвого моря

Романовска В.О., Авдєєва Л.В., Гладка Г.В., Притула І.Р., Хархота М.А., Таширєв О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

На мікроорганізми із екосистем узбережжя Мертвого моря діють такі екстремальні чинники, як УФ радіація, висока температура і солоність, а також малий вміст доступної води. Вивчена стійкість до цих чинників мікроорганізмів, виділених із екосистем цієї зони: (вертикальні обриви навколо Мертвого моря, глинисто-соляна рівнина і чорна високо мінералізована грязь). Із цих екосистем ізольовані аеробні, хемоорганотрофні, термотолерантні, помірно галофільні бактерії, які відповідно до їх морфолого-фізіологічних ознак подібні видам Gracilibacillus halotolerans, Salimicrobium album і роду Caryophanon. Всі ізоляти росли при 0-10 % NaСl в середовищі (один штам – при 15 % NaСl), в діапазоні 30-50 °С. Резистентність до УФ радіації виявлено у всіх досліджених бактерій. Летальні дози УФ (ЛД90 і ЛД99,99) для спороутворюючих штамів роду Gracilibacillus складали, відповідно 100-170 і 1100-1500 Дж/м2; для штаму Salimicrobium 6т1 (не утворює спор) – 70 і 400 Дж/м2; для штаму який утворює трихоми 1т4 (рід Caryophanon) – 150 і 1400 Дж/м2. Декілька штамів роду Gracilibacillus виявляли сильну антагоністичну дію на умовно-патогенні тест-культури Staphylococcus аureus 209р і Candida аlbicans УКМ Y-690. Можна припустити, що стійкість мікроорганізмів із екосистем узбережжя Мертвого моря до екстремальних чинників сформувалася під впливом абіотичних (фізико-хімічних) чинників, типових для цього регіону.

Kлючові слова: екстремофільні бактерії, Мертве море, екосистеми узбережжя, галотолерантність, термотолерантність, стійкість до УФ радіації, антагонізм.

Повний текст (PDF, рос)