Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):89-97.

Властивості томатних ізолятів М- та Y-вірусів картоплі в Україні

Міщенко Л.Т., Дуніч А.А., Данілова О.І., Поліщук В.П.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська 64/13, Київ, 01601, Україна

Обстежено 27 сортів томатів (Lycopersicon esculentum Mill.) із різних областей України на наявність вірусної інфекції та виявлено раніше неописані симптоми захворювання для цієї культури. В ході проведених досліджень встановлено, що ці хвороби викликані М- та Y-вірусами картоплі. Це перше повідомлення про інфікування рослин томатів в Україні вказаними вірусами. Застосовуючи комплекс методів, вивчено деякі з біологічних та фізико-хімічних властивостей збудників. Виявлено відмінності томатних ізолятів МВК та YВК від відомих по морфології та масі структурного білка.

Kлючові слова: Lycopersicon esculentum Mill., М-вірус картоплі, Y-вірус картоплі, рослини-індикатори, морфологія вірусів, структурні білки.

Повний текст (PDF, укр)