Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):80-88.

Полівалентність бактеріофагів, ізольованих з плодових дерев, уражених бактеріальним опіком

Товкач Ф.І., Мороз С.М., Король Н.А., Файдюк Ю.В., Кушкіна А.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Виявлено та описано фагові популяції, що з’являються внаслідок патологічного процесу, обумовленого Erwinia amylovorа, і супроводжують розвиток опіку в процесі вегетації айви, груші та яблуні в Закарпатському регіоні України. Фагові ізоляти з уражених айви і груші містять різні полівалентні вірулентні фаги, які здатні розмножуватися на штамах бактерій, асоційованих із рослинами – E. amylovorа, E. “horticola” і Pantoea agglomerans. Ізоляти E. amylovorа з місць ураження рослин опіком, які виділяли одночасно з фагами, є стійкими до вірусної інфекції. Цю особливість поки складно пояснити, проте було помічено, що фагостійкість може кардинально змінюватися при дисоціації, лізогенізації та мутагенезі ервіній в лабораторних умовах. Дослідження фагових популяцій показує, що вони гетерогенні і, очевидно, можуть включати не лише полівалентні, але і специфічні віруси.
Наступне вивчення біології та молекулярної генетики чистих ліній ізольованих фагів дозволить наблизитися до розуміння місця і ролі бактеріофагів у системі складних відносин бактеріальних патогенів з рослинами.

Kлючові слова: бактеріальний опік, Erwinia amylovora, ентеробактерії, полівалентні бактеріофаги, екологія.

Повний текст (PDF, рос)