Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):67-71.

Мінливість властивостей Pseudomonas batumici 17/20 після тривалого зберігання

Чуркіна Л.М., Авдеєва Л.В., Войчук С.І., Ярошенко Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчена мінливість властивостей і антибіотичної активності, а також виживання клітин Pseudomonas batumici 17/20 – продуцента батуміну (антистафілококового антибіотика) після тривалого зберігання під шаром вазелінової оливи. Досліджені основні культурально-морфологічні і фізіолого-біохімічні властивості мутантного штаму. Показано, що зберігання під вазеліновою оливою дозволяє зберегти високий рівень антибіотичної активності, синтез батуміну продуцентом складав 150 мг/л. При цьому через 5 років зберігання відбувається зниження виживання клітин на два порядки. Сформульовані умови підтримки штаму.

Kлючові слова: Pseudomonas batumici, зберігання, антибіотична активність, життєздатність.

Повний текст (PDF, рос)