Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):50-56.

Формування біоплівки штамами Рseudomonas aeruginosa української колекції мікроорганізмів

Балко О.Б., Балко О.I., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено біоплівкоутворення у стаціонарній системі на склі трьох колекційних штамів P. aeruginosa, виділених з організму людини. Показано, що досліджувані мікроорганізми характеризуються трьохетапним формуванням біоплівки: початковим утворенням, подальшою частковою деградацією і повторним накопиченням. Інтенсивність біоплівкоутворення корелює із виживанням мікроорганізмів у її складі, що можна адекватно оцінити за допомогою методу «змиву». Утворенню біоплівки P. aeruginosa характерні штамові відмінності, які визначають подальші закономірності її розвитку.

Kлючові слова: Pseudomonas aeruginosa, біоплівкоутворення, стаціонарна система.

Повний текст (PDF, рос)