Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):45-49.

Методи виділення екзополімерного комплексу планктону та біоплівки Stenotrophomonas maltophilia 22М

Борецька М.О.1, Суслова О.С.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
вул. Академіка Глушкова 2, Київ, Україна

Визначені оптимальні методи виділення екзополімерного комплексу Stenotrophomonas maltophilia 22M , що синтезуються в умовах планктону та біоплівки на поверхні маловуглецевої сталі. Для вивчення складу екзополімеру (вуглеводів та білків) бажано використовувати різні фізичні та хімічні методи залежно від форми росту. Так, для планктонної форми росту найбільш ефективною була взаємодія з іонообмінною смолою (9,5 мкг/мл) для визначення максимальної кількості вуглеводів і вплив нагріванням для визначення білку (3,9 мкг/мл). Для екзополімеру біоплівки з метою отримання максимальної кількості вуглеводів бажано використовувати нагрівання (30 мкг/мл) та центрифугування (35 мкг/мл). Визначення білку в екзополімері рекомендується проводити після обробки нагріванням (3,75 мкг/мл) та центрифугуванням (3,75 мкг/мл).

Kлючові слова: екзополімерний комплекс, біоплівка, корозійноактивні бактерії.

Повний текст (PDF, рос)