Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):32-36.

Ідентифікація 16S РНК та PagL генів Ralstonia solanacearum

Грицай Р.В.1, Антіпов І.О.2, Варбанець Л.Д.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Національний університет біоресурсів і природокористування України

Проаналізовано особливості нуклеотидних послідовностей генів ліпід А деацилаз (PagL) Ralstonia solanacearum, представлених на сьогодні в базі даних GenBank. Підібрано праймери та проведено скринінг 12-ти штамів Ralstonia solanacearum на наявність в їхньому геномі гену PagL за допомогою методу ПЛР. Ідентифіковано ген в штамі 749, та показано залежність його транскрипції від зовнішніх умов культивування бактерій на основі методу ЗТ-ПЛР.

Kлючові слова: ліпід А, ПЛР, ферменти ковалентної модифікації ЛПС, зворотна транскрипція.

Повний текст (PDF, укр)