Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):21-31.

Мікробіологічний моніторинг ґрунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України

Патика В.П.1, Симочко Л.Ю.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2ДВНЗ Ужгородський національний університет
вул. Волошина 32,  Ужгород, 88000, Україна

Проаналізовано та узагальнено результати мікробіологічних моніторингових досліджень ґрунту пралісових та антропогенно трансформованих екосистем. Показано, що чисельність представників основних еколого-трофічних груп ґрунтових мікроорганізмів варіює залежно від висоти розташування лісових масивів і рівня антропогенного навантаження. Рівень біологічної активності в усіх досліджуваних трансформованих екосистемах був найнижчим у ґрунті, який безпосередньо відбирався на прилеглих до залізничної колії або автошляхів територіях. Максимальне значення біологічної активності ґрунту зафіксовано в пралісових екосистемах. Рівень фітотоксичної активності ґрунту трансформованих екосистем був у середньому втричі вищим, ніж в еталонній пралісовій екосистемі. Фітотоксичність ґрунту – інформативний показник, який доцільно використовувати при здійсненні моніторингових досліджень ґрунту з метою оцінки антропогенного впливу на екосистеми.

Kлючові слова: трансформовані екосистеми, ґрунтові мікроорганізми, біологічна активність, ензиматична активність, санітарний стан, фітотоксичність ґрунту.

Повний текст (PDF, укр)