Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):3-9.

Особливості метаболізму бактерій, стійких до високих концентрацій хроматів

Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

З різних екологічних ніш ізольовано 20 штамів бактерій, стійких до високих концентрацій хроматів і здатних відновлювати їх до сполук тривалентного хрому − нерозчинного гідроксиду хрому або розчинних кристалогідратів. Описані особливості росту цих мікроорганізмів на середовищах, що містили хромати у високих концентраціях (до 20,0 г/л). Подібно до хроматів, бактерії можуть відновлювати ванадати до сполук чотиривалентного ванадію та молібдати до Мо5+. Найкраще відновлення відбувається на середовищах, де джерелом органічного живлення були МПБ, глюкоза або етиловий спирт. На органічних кислотах ріст культур і відновлення КВА не відбувалось. Показано, що вольфрамати, хлорати і перхлорати у високих концентраціях (до 10 г/л) не токсичні для цих бактерій, але не відновлюються ними. Найактивніші штами відносяться до родів Pseudomonas, Oerskovia, Bacillus, Micrococcus.

Kлючові слова: хроматрезистентні бактерії, кисеньвмісні аніони, бактеріальне відновлення хроматів, хлоратів, перхлоратів, ванадатів, молібдатів.

Повний текст (PDF, рос)