2013, том 75, №2

Експериментальні праці 

Особливості метаболізму бактерій, стійких до високих концентрацій хроматів
Смирнова Г.Ф., Підгорський В.С.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):3-9.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Вплив одновалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241
Пирог Т.П., Шевчук Т.А., Антонюк С.І., Кравченко Є.Ю., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):10-20.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Мікробіологічний моніторинг ґрунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України
Патика В.П., Симочко Л.Ю.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):21-31.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ідентифікація 16S РНК та PagL генів Ralstonia solanacearum
Грицай Р.В., Антіпов І.О., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):32-36.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив сполук перехідних металів на активність супероксиддисмутази сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans
Василів О.М., Гнатуш С.О.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):37-44.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Методи виділення екзополімерного комплексу планктону та біоплівки Stenotrophomonas maltophilia 22М
Борецька М.О., Суслова О.С.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):45-49.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Формування біоплівки штамами Рseudomonas aeruginosa української колекції мікроорганізмів
Балко О.Б., Балко О.I., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):50-56.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Полігалактуроназна активність мікроскопічних грибів різних трофічних груп
Курченко І.М.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):57-66.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Мінливість властивостей Pseudomonas batumici 17/20 після тривалого зберігання
Чуркіна Л.М., Авдеєва Л.В., Войчук С.І., Ярошенко Л.В.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):67-71.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Біологічна деконтамінація відбитків, виготовлених із різних стоматологічних матеріалів
Брехлічук П.П., Петров В.О., Баті В.В., Левчук О.Б., Бойко Н.В.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):72-79.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Полівалентність бактеріофагів, ізольованих з плодових дерев, уражених бактеріальним опіком
Товкач Ф.І., Мороз С.М., Король Н.А., Файдюк Ю.В., Кушкіна А.І.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):80-88.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Властивості томатних ізолятів М- та Y-вірусів картоплі в Україні
Міщенко Л.Т., Дуніч А.А., Данілова О.І., Поліщук В.П.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):89-97.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ювілеї і дати 

Бойко Анатолій Леонідович. До 75-річчя з дня народження

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):98-99.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка

Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):100-101.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)