Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):79-85.

Оптимізація умов індукції бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa

Балко О.Б., Видасов В.В., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено вплив умов культивування штаму-продуцента бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa УКМ В-333 на активність утворюваних кілерних часток. Показано, що індукція бактеріоцинів відбувається із максимальною активністю на середовищі LB при 28 °С і внесенні у якості індуктора 100 мкг/мл налідиксової кислоти в пізню логарифмічну фазу росту культури. Використання запропонованих методів оптимізації індукції дозволяє підвищити активність бактеріоцинів P. aeruginosa УКМ В-333 в 256 разів і досягнути при цьому показника 6,5 млн ОА/мл.

Kлючові слова: Pseudomonas aeruginosa, бактеріоцини, оптимізація індукції.

Повний текст (PDF, рос)