Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):69-78.

Одержання імунодиагностикумів на основі штамів фітовірусів

Какарека Н.Н., Волков Ю.Г., Козловська З.Н., Плешакова Т.І.

Біолого-грунтовий інститут Далекосхідного відділеня РАН
просп. «100 років Владивостоку» 159, Владивосток, 690022, РФ

Вивчали антигенні властивості ізолятів вірусів табачної мозаїки, огіркової мозаїки, звичайної та жовтої мозаїки квасолі, мозаїки сої, Y-, Х- и А- картоплі, мозаїки горошку однопарного, що вражають сільськогосподарчі культуры и дикорослі види рслин на Далекому Сході Росії. На основі найбільш антигенно-активних штамів одержано універсальні имунодиагностикуми, які придатні для тестування широкого загалу вірусних ізолятів и дозволяють вести эфективну боротьбу з вірусами, що завдають экономічної шкоди сільскому господарству.

Kлючові слова:  штам, фітовірус, антиген, імунодиагностикум, эпітоп.

Повний текст (PDF, рос)