Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):54-68.

Використання джерел вуглецю штамами Fusarium poae (Peck) Wollenw. різних трофічних груп

Курченко І.М., Василевська A.І., Артишкова Л.В., Наконечна Л.Т., Юр’єва О.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано, що сапрофітним (ґрунтовим), ендофітним та фітопатогенним штамам F. рoae в умовах культивування на середовищах з джерелами вуглецю від моно- до полісахаридів притаманна різна здатність до їх використання та накопичення біомаси. Найсприятливішими джерелами вуглецю для досліджених штамів були мальтоза, ксилоза, фруктоза, пектин; гірше засвоювались лактоза, арабіноза та особливо мікрокристалічна целюлоза. Вперше встановлено, що енфофіти та фітопатогени рівною мірою накопичували біомасу, а ґрунтовим штамам була притаманна низька здатність.

Kлючові слова:  Fusarium poae, сапрофіти (ґрунтові) штами, ендофіти, фітопатогени, біомаса, джерела вуглецю.

Повний текст (PDF, рос)