Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):48-53.

Ідентифікація цианобактерій роду Anabena, виділених з ризосфери бавовнику

Кадирова Г.Х.1, Коробкова К.С.2

1Інститут мікробиології Академії Наук Республіки Узбекістан
вул. А. Кадири 7б, Ташкент, 100128, Узбекистан

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Ідентифікація нуклеотидної послідовності гена 16S рРНК цианобактерій Anabena variabilis шт. 21 (Uzb1) показала, що штам з ризосфери бавовнику Узбекистана на 99 % гомологічний відомому штаму Anabaena variabilis (EF488831.1). У доповнення до морфологічних ознак (наявність акінет (спор) і гетероцист) це підтверджує філогенетичну спорідненість виділеного штаму цианобактерій A. variabilis Uzb1 іншим описаним представникам роду Anabena.

Kлючові слова: цианобактерії, Anabaena variabilis, ідентифікація, послідовність гена 16S рРНК.

Повний текст (PDF, рос)