Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):41-47.

Вплив ліполітичної і каталазної активності гетеротрофних бактерій на
фізико-механічні властивості покриття Полікен 980-25

Коптєва Ж.П., Заніна В.В., Борецька М.О., Коптєва Г.Є., Козлова І.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчено ліполітичну і каталазну активності Pseudomonas pseudoalcaligenes 109, Rhodococcus erythropolis 102, Bacillus subtilis 138 та їхньої асоціації за різними моделями росту: біоплівкової і планктонної. Показано, що в умовах біоплівки ферментативна активність досліджуваних бактерій в 1,5-1,7 рази була вищою, ніж за умов планктону. Монокультури бактерій проявляли значно меншу активність, ніж асоціативні.
Досліджено зміни фізико-механічних властивостей зразків захисного покриття Полікен 980-25 за участю вказаних бактерій. Під дією монокультур міцність до розриву покриття знижується на 5,9-11,8 %, під дією асоціації - на 17,3 %. Адгезійна міцність як основний показник біостійкості покриттів зменшувалась відповідно в моно- і асоційованих культурах на 28,6-73,2 % відносно контролю. Пошкоджуючи клеючий шар ізоляційного покриття, бактерії порушують адгезію до металу, що сприяє його корозії.

Kлючові слова: гетеротрофні бактерії-деструктори покриттів, ліпаза, каталаза, біоплівка, планктон, міцностні характеристики покриття.

Повний текст (PDF, рос)