Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):33-40.

Якісний склад домінуючих форм мікроорганізмів, виділених із забруднених радіонуклідами ґрунтів,
та їх здатність до акумуляції 137Сs

Паренюк О.Ю.1, Мошинець О.В.2, Титова Л.В.3, Левчук С.Є.4

1Національній університет біоресурсів і природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного 150, Київ, 03143, Україна

3Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

4УкрНДІ сільськогосподарської радіології НУБіП України
вул. Машинобудівників 7, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, 08162, Україна

Виділено і ідентифіковано домінуючі форми мікроорганізмів, отриманих з ґрунтів, забруднених радіонуклідами. Проаналізовано здатність до акумуляції 137Cs бактеріями, ізольованими з забруднених територій, та колекційними культурами, що не були адаптовані до наявності радіонукліда. Показано, що колекційна культура Bacillus megaterium УКМ В-5724 має найбільшу здатність до акумуляції радіонукліда, яка становить 414,3±101,0 Бк/г біомаси, тобто 2,52±0,32 ‰ від загальної радіоактивності середовища.

Kлючові слова: радіонуклідне забруднення, акумуляція 137Cs, мікробоценоз.

Повний текст (PDF, укр)