Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):28-33.

Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum

Грицай Р.В., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Встановлено моносахаридний склад ліпополісахаридів 8-ми штамів Ralstonia solanacearum різного географічного походження. Переважаючими моносахаридами були: глюкоза, рамноза та глюкозамін. За результатами аналізу виявлено штами, що гіпотетично мають неповноцінний О-полісахарид. За якісним та кількісним моносахаридним складом ЛПС, штами продемонстрували високий рівень гетерогенності.

Kлючові слова: Ralstonia solanacearum, ліпополісахариди, О-полісахарид, моносахаридний склад.

Повний текст (PDF, укр)