Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):21-27.

Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій, виділених
від жінок практично здорових і хворих на остеопороз

Огірчук К.С., Полтавська О.А., Ковавленко Н.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчено антагоністичну активність 74 культур молочнокислих бактерій, виділених від практично здорових та хворих на остеопороз жінок віком 50-79 років. Встановлено, що ступінь інгібуючої дії досліджених культур не залежав від стану здоров’я жінок (контрольна група або хворі на остеопороз) і мав штамову специфічність. Відібрано 17 найактивніших штамів лактобактерій, які проявили найбільшу інгібуючу дію щодо B. cereus, P. aeruginosa, P. vulgaris. Специфічна антагоністична активність відносно тест-штамів виявлена лише у 6-ти штамів лактобактерій.

Kлючові слова: молочнокислі бактерії, антагоністична активність, жінки старшого віку, остеопороз.

Повний текст (PDF, укр)