Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):14-20.

Вплив кріоконсервації і ліофілізації на синтез екзополісахариду та життєздатність
Xantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001

Головач Т.Н., Грома Л.И.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано, що продуцент екзополісахариду Xantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001 більш чутливий до сублімаційного висушування, ніж до заморожування-розморожування і зберігає стабільні морфологічні ознаки. Прогнозована збереженність життєздатності при -70 0С не перевищує 8 років і досягає 30 років при -135 0С и при ліофілізації. Вперше встановлено, що після регенерації культури із анабіоза спостерігається тимчасове збільшення синтезу екзополісахариду. Стимулюючий ефект вище при кріоконсервації, підвищується зі зниженням температури заморожування та залежить від виду кріопротектора. По збільшенню збереженості життєздатності клітин та продуктивності штама досліджені кріоконсерванти розміщуються у ряді: 4 % етиленгліколь < 5 % диметилсульфоксид < 10 % гліцерин ≤ 10 % сахароза + 1 % желатин.

Kлючові слова: кріоконсервація, ліофілізація, екзополісахариди.

Повний текст (PDF, рос)