2013, том 75, №1

Експериментальні праці 

Вплив Cu2+ на синтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017
Пирог Т.П., Конон А. Д., Софілканич А.П., Шевчук Т.А., Парфенюк С.А.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):3-13.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Вплив кріоконсервації і ліофілізації на синтез екзополісахариду та життєздатність Xantomonas campestris pv. campestris ІМВ В-7001
Головач Т.Н., Грома Л.И.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):14-20.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Антагоністичні властивості молочнокислих бактерій, виділених від жінок практично здорових і хворих на остеопороз
Огірчук К.С., Полтавська О.А., Ковавленко Н.К.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):21-27.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Моносахаридний склад ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum
Грицай Р.В., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):28-33.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Якісний склад домінуючих форм мікроорганізмів, виділених із забруднених радіонуклідами ґрунтів, та їх здатність до акумуляції 137Сs
Паренюк О.Ю., Мошинець О.В., Титова Л.В., Левчук С.Є.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):33-40.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив ліполітичної і каталазної активності гетеротрофних бактерій на фізико-механічні властивості покриття Полікен 980-25
Коптєва Ж.П., Заніна В.В., Борецька М.О., Коптєва Г.Є., Козлова І.П.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):41-47.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Ідентифікація цианобактерій роду Anabena, виділених з ризосфери бавовнику
Кадирова Г.Х., Коробкова К.С.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):48-53.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Використання джерел вуглецю штамами Fusarium poae (Peck) Wollenw. різних трофічних груп
Курченко І.М., Василевська A.І., Артишкова Л.В., Наконечна Л.Т., Юр’єва О.М.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):54-68.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Одержання імунодиагностикумів на основі штамів фітовірусів
Какарека Н.Н., Волков Ю.Г., Козловська З.Н., Плешакова Т.І.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):69-78.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Оптимізація умов індукції бактеріоцинів Pseudomonas aeruginosa
Балко О.Б., Видасов В.В., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):79-85.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)