Мікробіологічний журнал

Please, visit our new site of Microbiological Journal.

Cover 6 2022

ISSN 2616-9258 (Online)
ISSN 1028-0987 (Print)
DOI: https://doi.org/10.15407/microbiolj

Науковий журнал заснований у 1934 році. Виходить один раз на два місяці.

Засновники:
Національна академія наук України,
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Видавці:
Національна академія наук України
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24174-14014ПР від 22.10.2019 р.
Офіційна скорочена назва журналу – Mikrobiol. Z.

Мікробіологічний журнал публікує оригінальні експериментальні статті і аналітичні огляди з мікробіології, вірусології, біотехнології, імунології, молекулярної біології та цитології. У виданні публікуються закінчені експериментальні роботи, оглядові статті, короткі та дискусійні повідомлення, рецензії на видання, статті з історії науки та біографічні портрети видатних вчених, а також наукова хроніка в галузі загальної, ґрунтової, технічної та медичної мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, експериментальної мікології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, генетики, біохімії та молекулярної біології мікроорганізмів, виробництва нових біологічно активних речовин мікроорганізмів, а також біотехнології та охорони довколишнього середовища з використанням мікроорганізмів.

Видання складається з розділів: Експериментальні праці, Методи, Огляди літератури, Історія науки, Рецензії, Ювілеї і Дати, Хроніка. До розгляду приймаються статті англійською мовою.

Мікробіологічний журнал індексується або реферується в Scopus, EBSCO, CrossRef, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, УРЖ Джерело та Наукова періодика України Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Журнал входить до Переліку наукових фахових видань МОН України, категорія А.