Mikrobiol. Z. 2022; 84(5):86-88.

Bohdan Pavlovych Matselyukh (to the Occasion of His 90th Birthday)

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Full text