Mikrobiol. Z. 2020; 82(1):74-75.

V.V. Volkogon, O.M. Berdnikova, V.I. Lopushniak «Ecological Aspects of Crops Fertilization Systems»

Patyka V.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Recension.

Full text (PDF, in English)