Mikrobiol. Z. 2017; 79(4):75-87. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.04.075

Identification of Heterotrophic Bacteria Isolated from Soil Ferrosphere and
their Sensitivity to the Pesticide Linuron

Tkachuk N.V.1, Zelena L.B.2, Parminska V.S.1, Yanchenko V.O.1, Demchenko A.M.1

1Chernihiv National Pedagogical University named after Taras Shevchenko
53 Getman Polubotko Str., Chernihiv, 14013, Ukraine

2Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Three strains of heterotrophic ammonifying and iron-reducing bacteria were isolated from soil ferrosphere. They were identifed as Bacillus simplex, Streptomyces gardneri and Fictibacillus sp. by the complex of microbiological features, physiological and biochemical properties and on the basis of 16S rRNA gene sequences (phylogenetic analysis). The 16S rRNA gene sequences were registered in GenBank. The sensitivity of isolated bacterial strains to urea derivatives based on the pesticide linuron was studied. It was determined that B. simplex ChNPU F1 and S. gardneri ChNPU F3 strains were characterized by the high sensitivity to these derivatives but Fictibacillus sp. ChNPU ZVB1 – low one. It was defned that the derivative containing antipyrine fragment can be the perspective compound with antibacterial characteristics for protecting against microbial corrosion. It was determined the possibility to decrease linuron toxicity against soil bacteria by insertion of piperidine fragment into its molecule.

Key words: ferrosphere, heterotrophic ammonifying bacteria, heterotrophic iron-reducing bacteria, phenotypic characteristics, 16S rRNA gene, bactericides, pesticide linuron.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Abdulina D.R., Purish L.M., Iutinskaya G.A. Vozmozhnost perenosa plazmid v bakterii – komponenty sulfidogennogo mikrobnogo soobshchestva. Mikrobiol. zhurn. 2013; 75(4):23-28.
 2. Andreyuk K.I., Kozlova I.P., Koptyeva Zh.P., Pilyashenko-Novokhatnyi A.I., Zanina V.V., Purish L.M. Mikrobna koroziya pidzemnykh sporud. Kyiv: Nauk. dumka, 2005.
 3. Dikiy I.L., Kholupyak I.Yu., Sidorchuk I.I. Mikrobiologiya. Rukovodstvo k laboratornym zanyatiyam. - Kharkov: Izd. NFaU «Zolotye stranitsy». 2002.
 4. Kurmakova I.M. Naukovi osnovy stvorennya politsyklichnykh nitrohenvmisnykh polifunktsionalnykh inhibitoriv korozii stali ta mekhanizm yikh dii: Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dok. tekhn. nauk. Kyiv, 2014.
 5. Metody vydeleniya i kultivirovaniya. Teoreticheskie i metodicheskie osnovy izucheniya anaerobnykh mikroorganizmov. Pushchino: ONTI NTsBI AN SSSR, 1978. P. 7–45.
 6. Metody obshchey bakteriologii. Pod red. F. Gerkhardta i dr. Moscow: Mir, 1984.
 7. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukraini [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://agroscience.com.ua/views/perelik-pest-all
 8. Prykhodko S.V., Kurmakova I.M., Tretyak O.P. Rozvytok koroziynoho mikrobnoho uhrupovannya gruntu za nayavnosti Linuronu ta yoho pokhidnykh. Mikrobiol. zhurn. 2007; 69(6):26-32.
 9. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po mikrobiologii: Prakt. posobie. Pod red. N.S. Egorova. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1983.
 10. Smykun N.V., Yanchenko V.A., Tretyak A.P., Kurmakova I.N. Vliyanie nekotorykh geterotsiklicheskikh soedineniy na korrozionno-opasnye gruppy mikroorganizmov. Byuleten Institutu silskogospodarskoi mikrobiologii. 2000; 7:87-88.
 11. Smykun N.V., Tretyak A.P., Kurmakova I.N. Antikorrozionnoe deystvie nekotorykh pestitsidov v usloviyakh pochvennoy korrozii. Mikrobiol zhurn. 2001; 63(4):85-90.
 12. Tkachuk N.V., Yanchenko V.A., Demchenko A.M. Biotestuvannya toksychnosti pokhidnykh sechovyny na osnovi pestytsydu linuron. Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii «Dovkillya i zdorov'ya», 23 kvitnya 2015, Ternopil. Ternopil: TDMU, 2015. P. 83-84.
 13. Tkachuk N.V., Parmynska V.S., Yanchenko V.O., Demchenko A.M. Antybakterialni ta fitotoksychni vlastyvosti pokhidnykh sechovyny na osnovi pestytsydu linuron. Tezy dopovidey III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Novitni dosyahnennya biotekhnolohii ta nanofarmakolohii», prysvyachenoi 10-richchyu kafedry biotekhnolohii Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu ta 175-richchyu kafedry farmakolohii Natsionalnoho medychnoho universytetu im. O.O.Bohomoltsya, Kyiv, 22-23 zhovtnya 2015, Kyiv: Vyd-vo «Mehaprynt». P. 115-116.
 14. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Second edition, Volume three, The Firmicutes. Paul De Vos, George M. Garrity, Dorothy Jones, Noel R. Krieg, Wolfgang Ludwig, Fred A. Rainey, Karl-Heinz Schleifer and William B. Whitman. New York: Springer, 2009.
 15. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Second edition, Volume five, The Actinobacteria, Part A. Michael Goodfellow, Peter Kämpfer, Hans-Jürgen Busse, Martha E. Trujillo, Ken-ichiro Suzuki, Wolfgang Ludwig and William B. Whitman. New York: Springer, 2012.
 16. Glaeser S.P., Dott W., Busse H.J., Kämpfer P. Fictibacillus phosphorivorans gen. Nov., sp. Nov. And proposal to reclassify Bacillus arsenicus, Bacillus barbaricus, Bacillus macauensis, Bacillus nanhaiensis, Bacillus rigui, Bacillus solisalsi and Bacillus gelatini in the genus Fictibacillus. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 2013; 63(8):2934-2944. https://doi.org/10.1099/ijs.0.049171-0
 17. Lane D.G. Nucleic acids techniques in bacterial systematic. Ed. By E. Stackebrandt and M. Goodfellow. Chichester, United Kingdom: John Wiley, 1991. P. 115−175.
 18. Lovley D.R., Phillips E.J.P. Novel mode of microbial energy metabolism: organic carbon oxidation coupled to dissimilatory reduction of iron or manganes. Applied and Environmental Microbiology. 1988. 54(6):1472-1480.
 19. Tamura K., Stecher G., Peterson D., Filipski A., Kumar S. MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution. 2013; 30(12):2725-2729. https://doi.org/10.1093/molbev/mst197