Mikrobiol. Z. 2017; 79(2):86-94. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.02.086

The Features of Diversity Formation of Eubacterial Complex in Sugar Beet (Beta vulgaris)
Rhizosphere at the Application of Different Agromeasures

Patyka M.V.1, Borko Yu.P.2, Tsuk O.A.1

1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
13 Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

2Institute of Agriculture, NAAS of Ukraine
2-B Mashinostroiteley Str., Kiev-Svyatoshinsky district, Chabany,08162, Ukraine

The formation features of quantitative composition, morphotypes diversity, the distribution of the dominant forms of eubacterial complex in sugar beet rhizosphere has been analyzed in this article and ecological indices of their diversity has been identifed. Prokaryotes metagenome of chernozem typical has been detected and evaluated by the pyrosequencing method for the frst time under conditions of forest-steppe of Ukraine. The forms that are not detected by classical microbiological methods formed the signifcant proportion of metagenome. The application of biological and ecological agrarian systems causes the high diversity of microorganisms, and industrial system leads to the impoverishment of the soil microbiota polymorphism has been established.

Key words: prokaryotes, microorganisms, metagenome, pyrosequencing, diversity, agromeasures, chernozem typical, rhizosphere, sugar beet.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Andronov E.E., Pinaev A.H., Pershina E.V. Nauchno-metodicheskie rekomendatsii po vydeleniyu vysokoochishchennykh preparatov DNK iz obektov okruzhayushchey sredy. HNU VNIISKhM, 2011.
 2. Aseeva I.V., Babeva I.P., Byzov B.A. Metody pochvennoy mikrobiolohii i biokhimii. Pod red. D.H. Zvyahintseva. Moscow: MHU, 1991.
 3. Hadzalo Ya.M., Patyka N.V., Zarishnyak A.S. Ahrobiolohiya rizosfery rasteniy. Kyiv: Ahrarna nauka, 2015.
 4. Dumova V.A., Patyka N.V., Kruhlov Yu.V., Patyka V.F. Izuchenie bioraznoobraziya kompleksa prokariotnykh mikroorhanizmov podzolistykh pochv. Mikrobiolohiya i biotekhnolohiya. 2009; 6:60-65.
 5. Kolodyazhnyi O.Yu., Andronov Ye.Ye., Patyka M.V. Molekulyarno-biolohichne otsinyuvannya prokariotnoho kompleksu chornozemu typovoho za vyroshchuvannya pshenytsi ozymoi. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». 2014; 1-2:61-67.
 6. Labutova N. M. Metody izucheniya pochvoobitayushchikh mikroorganizmov. Uchebnoe posobie. SPbGU, 2008.
 7. Moskalevska Yu.P., Patyka M.V. Funktsionalne riznomanittya mikrobioty chornozemu typovoho pry vyroshchuvanni buryaka tsukrovoho. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 2014; 2:47–54.
 8. Odum Yu. Osnovy ekologii. Pod. red. N.P. Naumova. Moscow: Mir, 1975.
 9. Patyka N.V., Kruglov Yu.V., Mazirov M.A., Khokhlov N.F., Patyka V.F. Issledovanie dernovo-podzolistykh pochv pri vozdelyvanii lna-dolguntsa v sverkhdlitelnom opyte. Kormi i kormovirobnitstvo. 2008; 62:258–268.
 10. Patyka N.V., Patyka V.F. Agrobiologiya mikroorganizmov: raznoobrazie, strukturnaya organizatsiya i funktsionalnye osobennosti. Tezi dopovidey mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Mikrobiologiya ta imunologiya – perspektivi rozvitku v KhKhI stolitti», 10-11 kvitnya, 2014 r., Kyiv. Kyiv, 2014. P. 77–78.
 11. Tanchyk S.P., Demidov O.A., Manko Yu.P. Ekolohichna systema zemlerobstva v Lisostepu Ukrainy. Metodychni rekomendatsii dlya vprovadzhennya u vyrobnytstvo. Kyiv: NUBiP Ukrainy, 2011.
 12. Churikova V.V., Grabovich M.Yu. Morfologiya i kultivirovanie mikroorganizmov: malyi praktikum po mikrobiologii. Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyi universitet, 2003.
 13. Handelsman J. Metagenomics: application of genomics to uncultured microorganisms. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2004; 68(4):669–685. https://doi.org/10.1128/MMBR.68.4.669-685.2004
 14. Kuczynski J., Stombaugh J., Walters W.A., González A., Caporaso J.G., Knight R. Using QIIME to analyze 16S rRNA genesequences from Microbial Communities. Curr. Protoc. In Bioinformatics. 2012.
 15. Nannipieri Р., Ascher J., Ceccherini M. Microbial diversity and soil functions. European Journal of Soil Science. 2003; 54(4):655–670. https://doi.org/10.1046/j.1351-0754.2003.0556.x
 16. Ronaghi M. Pyrosequencing: a tool for DNA sequencing analysis. Methods of Molecular Biology. 2004; 255:211–219.