Mikrobiol. Z. 2016; 78(5):83-91. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.05.083

The Influence of Regulative Factors on Mycobiota Structure
of Quercus robur L. Acorns During Storage

Voloshchuk N.M., Bіlous V.M., Belous S.Yu.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15 Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

Aim. To study mycobiota structure of Quercus robur acorns during storage and its ozone and wax treatment infuence on fungi. Methods. Mycological, physical and mathematical methods were used to investigation. Results. The lowest similarity of mycobiota species structure was observed between acorns treated with ozone and ones overwintered under nature conditions (S = 0.17). Mycobiota of acorns treated with wax was characterized by the highest domination index (C = 0.50) with prevailing of Penicillium variabile. It was determined the regulative role of acorn treatment with ozone and wax on fungal species diversity including plant pathogens.

Key words: mycobiota, Quercus robur, acorns, storage, regulative factors.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Adrianova T.V., Dudka I.O., Prydyuk M.P., Hayova V.P., Merezhko T.O. Fitotrofni mikromitsety dubovykh lisiv Ukrainy. Ukr. fitotsen. zb. 1999; Ser. A, 1–2(12–13):83–89.
 2. Bereka O.M., Usenko S.M. Chastkovi rozryady v zernoviy masi pid diyeyu sylnoho elektrychnoho polya. Pratsi Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu. Melitopol: TDATU, 2011. 23(6):184–190.
 3. Bilous V.I. Vyroshchuvannya vysokoproduktyvnykh kultur duba v Lisostepu Ukrainy. Vinnytsya: Knyha-Veha, 2007.
 4. Brezhnev I.E., Ibragimov G.R., Potlaychuk V.I. Opredelitel gribov na plodakh i semenakh drevesnykh i kustarnikovykh porod. Moscow: Selkhozizdat, 1962.
 5. Voloshchuk N.M., Bilous V.M. Mikobiota zholudiv Quercus robur L. Kyivskoho Polissya. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy. 2013; 23(3):43–49.
 6. Voloshchuk N.M., Bilous V.M. Osoblyvosti formuvannya mikobioty zholudiv Quercus robur L. v umovakh Kyivskoho Polissya. Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):69–73.
 7. Gvozdyak R.I., Goychuk A.F., Rozenfeld V.V. O protravlivanii semyan sosny obyknovennoy v kontekste vzaimodeystviy mezhdu vidami ikh automikroflory. Plodovodstvo, semenovodstvo, introduktsiya drevesnykh rasteniy. Materialy XIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Krasnoyarsk: SibGTU, 2009. P. 30–34.
 8. Hvozdyak R.I., Hoychuk A.F., Rozenfeld V.V., Pasichnyk L.A. Bakterialni khvoroby sosny zvychaynoi (Pinus sylvestris L.) ta mikroflora yiyi nasinnya. Zhytomyr: Polissya, 2011.
 9. Goychuk A.F., Gvozdyak R.I., Rozenfeld V.V. Mikrobnaya geterogennost semyan sosny obyknovennoy. Plodovodstvo, semenovodstvo, introduktsiya drevesnykh rasteniy. Materialy XIII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Krasnoyarsk: SibGTU, 2010. P. 33–37.
 10. GOST 13056.5-76. Metody fitopatologicheskogo analiza. Moscow: Izd-vo standartov, 1976.
 11. Koval E.Z., Rudenko A.V., Honcharuk V.V. Penitsylii v navkolyshnomu seredovyshchi. Kyiv: Nauk. dumka, 2014.
 12. Krasnov V.P., Orlov A.A., Buzun V.A., Landin V.P, Shelest Z.M. Prikladnaya radioekologiya lesa. Zhitomir: Polissya, 2007.
 13. Kurchenko I.M., Sokolova O.V., Orlov O.O., Yur'yeva O.M., Ivanyuk T.M. Mikobiota Quercus robur L. dibrov Zhytomyrskoi oblasti. Mikrobiol. Z. 2009; 71(5):23–33.
 14. Kurchenko I.N., Sokolova E.V., Orlov A.A. Endofitnye mikroskopicheskie gri- by vysshikh rasteniy i ikh ekologicheskaya rol v biogeotsenozakh sfagnovykh bolot ukrainskogo Polesya. V kn.: Mikobiota ukrainskogo Polesya: posledstviya Chernobylskoy katastrofy. Kyiv: Nauk. dumka, 2013. P. 101–197.
 15. Mamikonyan T.O., Vardanyan Zh.A., Davtyan V.A., Arutyunyan R.G., Grigoryan S.D. Novye rezultaty issledovaniy gribov, porazhayushchikh semena drevesnykh porod Armenii. Agrarnyi universitet. 2007; 2:18–20.
 16. Ovcharenko L.P., Kozyrovska N.O. Metahenomnyi analiz mikroorhanizmiv dovkillya. Kyiv: Sprynt-prynt, 2008.
 17. Pat. na korysnu model 79995 Ukraina, MPK (2013) u 2012 12972, A01G 23/00. Sposib obrobky zholudiv duba zvychaynoho (Quercus robur L.) bdzholynym voskom. Hoychuk A.F., Bilous V.M.; zayavnyk i patentovlasnyk Natsionalnyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. zayavl. 14.11.2012; opubl. 10.05.2013, Byul. 9.
 18. Pidoplichko N.M., Milko A.A. Atlas mukoralnykh gribov. Kyiv: Nauk. dumka, 1971.
 19. Sherstoboyeva O.V. Problemy bakterialnykh endofitiv u roslynno-mikrobniy vzayemodii. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2006; 1:15–18.
 20. Doody C.N., O'Reilly C. Drying and soaking pretreatments affect germination in pedunculate oak. Annals of Forest Science. 2008; 65(5):500–509. https://doi.org/10.1051/forest:2008027
 21. Ellis M.B. More Dematiaceous Hyphomycetes. UK: CAB International, 2001.
 22. Fassatiova O. Plisne a vlaknite houby v technicke mikrobiologii. Praha: SNTL, 1979.
 23. Fisher P.J., Petrini O., Petrini O.P., Sutton B.C. Fungal endophytes from the leaves and twigs of Quercus ilex L. from England, Majorca and Switzerland. New Phytol. 1994; 127(1):133–137. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1994.tb04267.x
 24. Moricca S., Ginetti B., Ragazzi A. Species- and organ-specificity in endophytes colonizing healthy and declining Mediterranean oaks. Phytopathologia. Mediterranea. 2012; 51(3):587–598.
 25. Mudd J.B. Enhibition Olicolypid Biosynthesis in Chloroplants by ozone and sulfhydryl Reagents. Plant Physiol. 1971; 48(3):335–339. https://doi.org/10.1104/pp.48.3.335
 26. Pasquini S., Mizzau M., Petrussa E., Braidot E., Patui S., Gorian F., Lambardi M., Vianello A. Seed storage in polyethylene bags of a recalcitrant species (Quercus ilex): analysis some bio-energetic and oxidative parameters. Acta Physiologiae Plantarum. 2012; 34(5):1963–1974. https://doi.org/10.1007/s11738-012-0996-9
 27. Pitt J.I. A laboratory guide to common Penicillium species. Australia: Published by Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 1991.
 28. Ragazzi A., Moricca S., Capretti P., Dellavalle I., Mancini F., Turco E. Endophytic fungi in Quercus cerris: isolation frequency in relation to phenological phase, tree health and organ affected. Phytopathol. Mediterr. 2001; 40(2):165–171.