Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):71-81. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.04.071

Properties of Saccharomyces cerevisiae Volutin Granules
under Conditions of the Change of Space Weather

Kharchuk M.S., Grigoriev P.E., Kachur T.L., Gromozova E.N.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

In this work, the impact of space weather on the staining and the motility of volutin granules (“dancing bodies”) in vacuoles of yeast Saccharomyces cerevisiae with normal and changed phosphoric metabolism was studied. It was showed that the installed earlier relation between metachromatic reaction of volutin granules and galactic cosmic rays was confirmed by DAPI-staining of inorganic polyphosphates in cells S. cerevisiae UCM Y-517. The inverse correlation of efficiency of DAPI-staining of volutin granules with some solar activity indexes was observed. During the period of study, the rhythmicity of motile volutin granules in the studied cultures (S. cerevisiae UCM Y-517, S. cerevisiae CRY, S. cerevisiae CNX) was marked. The strains S. cerevisiae UCM Y-517 and CRY, both with unmodified phosphoric metabolism, showed the same rhythmicity of mobile volutin granules. However, this rhythmicity in the strain CNX, which cannot synthesize exopolyphosphatases PPX1 and PPN1 (CF 3.6.1.11), was changed. The volutin granule motion coincided with the rhythmicity of galactic cosmic rays within the period of 9 days. It can be suggested that “dancing bodies" are synchronized with rhythms of galactic cosmic rays. Observed differences between mutant and parental strains may indirectly indicate participation of polyphosphates in the reaction of cells on the changes of space weather parameters. Thus, correlating variability of staining and motion of polyphosphate-containing volutin granules under action of cosmophysical factors may be an evidence of possible key role of phosphoric metabolism in sensitivity of yeast cells to space weather changes.

Key words: yeasts, cosmic rays, volutin granules, “dancing bodies”, metachromasy.

Full text (PDF, in Russian)

 1. Grigorev P.E. Svyaz infradialnoy ritmiki fiziologicheskikh protsessov u zhivotnykh s variatsiyami geliogeofizicheskikh faktorov: Dis. kand. biol. nauk. Simferopol, 2005.
 2. Grigorev P.E., Khorseva N.I., Poskotinova L.V., Kilessa G.V. Issledovaniya vozdeystviy kosmofizicheskikh faktorov na protsessy v zhivykh sistemakh. Kosmos i zhizn: edinstvo i mnogoobrazie. Kollektivnaya monografiya pod red. Grigoreva P.E., Suleymanova I.E. Simferopol: DIAYPI, 2010. P. 5–31.
 3. Gromozova E.N., Grigorev P.E. Mikrob i kosmos. Kosmos i zhizn: edinstvo i mnogoobrazie. Kollektivnaya monografiya pod red. Grigoreva P.E., Suleymanova I.E. Simferopol: DIAYPI, 2010. P. 32–46.
 4. Gromozova E.N., Grigorev P.E, Kachur T.L., Voychuk S.I. Vliyanie kosmofizicheskikh faktorov na reaktsiyu metakhromazii volyutinovykh granul Saccharomyces cerevisiae. Biofizicheskie protsessy i biosfera. 2010; 9(2):67–76.
 5. Gromozova E.N., Sychev A.S. Mikrobiologicheskie aspekty proekta Geliomed: metod, kolichestvennaya otsenka i rezultaty. Biotropnoe vozdeystvie kosmicheskoy pogody. Moscow, Kyiv: VVM, 2010. P. 127–145.
 6. Gromozova E.N., Kachur T.L., Voychuk S.I., Ryazanova L.P., Kulakovskaya T.V. Novye aspekty pleyotropnogo deystviya genov, kodiruyushchikh ekzopolifosfatazy drozhzhey Saccharomyces cerevisiae. Mikrobiol. Z. 2012; 74(5):26–31.
 7. Emelyanov I.P. Struktura biologicheskikh ritmov cheloveka v protsesse adaptatsii. Statisticheskiy analiz i modelirovanie. Novosibirsk: Nauka, 1986.
 8. Kratkiy spravochnik po kosmicheskoy biologii i meditsine. Moscow: Meditsina, 1967.
 9. Kulaev I.S., Vagabov V.M., Kulakovskaya T.V. Vysokomolekulyarnye neorganicheskie polifosfaty: biokhimiya, kletochnaya biologiya, biotekhnologiya. Moscow: Nauchnyi mir, 2005.
 10. Pirs E. Gistokhimiya: teoreticheskaya i prikladnaya. Moscow: Izd-vo in. lit., 1962.
 11. Praktikum po mikrobiologii: Uchebnoe posobie. Pod red. Egorova N.S. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 1976.
 12. Solnechno-zemnye svyazi i kosmicheskaya pogoda. Plazmennaya geliofizika. Pod red. L.M. Zelenogo, I.S. Veselovskogo. Moscow: Fizmatlit, 2008. P. 175–257.
 13. Gromozova E., Voychuk S., Grigoriev P., Vishnevsky V., Ragulskaya M. Cosmic rays as bio-regulator of deep time terrestrial ecosystems. Sun and Geosphere. 2012; 7(2):177–120.
 14. Serafim L.S., Lemos P.C., Levantesi C., Tandoi V., Santos H., Reis M.A.M. Methods for detection and visualization of intracellular polymers stored by polyphosphateaccumulating microorganisms. Journal of Microbiological Methods. 2002; 51:1–18. https://doi.org/10.1016/S0167-7012(02)00056-8
 15. Sethuraman A., Rao N.N., Kornberg A. The endopolyphosphatase gene: essential in Saccharomyces cerevisiae. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001; 98:8542–8547. https://doi.org/10.1073/pnas.151269398