Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):78-87. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.078

Peculiazities Growth of Bacteria Azotobacter vinelandii IMV V-7076 and Bacillus subtilis IMV V-23
in Pure and Mixed Cultures at Submerged Cultivation

Roi A.A., Kisten A.G., Tsarenko I.Yu., Kurdish I.K.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The features of the growth of Azotobacter vinelandii IMV V-7076 and Bacillus subtilis IMV V-7023 in optimized environments in single and mixed culture at deep cultivation to simulate the accumulation stage (capacity) biomass biotechnology creation of complex bacterial preparation for crop production. When growing Bacillus subtilis IMV B-7023 in monoculture specific growth rate of the bacteria was higher than that of Azotobacter vinelandii IMV B-7076. Therefore, by cultivating a mixed culture medium in the fermenter was inoculated with the bacterial suspension A. vinelandii + B. subtilis in a ratio of 10 : 1. The greatest biomass accumulation was observed after 24 hours of cultivation of mixed cultures. Spent submerged culture A. vinelandii IMV B-7076 and B. subtilis IMV B-7023 in the fermenter can be recommended for suspension of high-viable cells of both strains in biotechnology industrial manufacturing complex bacterial preparation for crop production.

Key words: Azotobacter vinelandii IMV B-7076, Bacillus subtilis IMV B-7023, a mixed culture, submerged cultivation, growth characteristics.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Kurdysh I.K. Introduktsiya mikroorhanizmiv u ahroekostystemy. Kyiv: Naukova dumka, 2010.
 2. Pat. 72856 Ukrainy. Shtam bakteriy Azotobacter vinelandii dlya oderzhannya bakte­rialnoho dobryva dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Beha Z.T. Opubl. 15.08.2006. Byul. 8.
 3. Pat. 54923 Ukrainy Shtam Bacillus subtilis IMV V - 7023 dlya oderzhannya bakteri­alnoho preparatu dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Roy A.O. Opubl. 17.03.2003. Byul. 3.
 4. Roy A.A., Zaloilo O.V., Chernova L.S., Kurdish I.K. Antagonisticheskaya aktiv­nost fosfatmobiliziruyushchikh batsill k fitopagennym gribam i bakteriyam. Agroekologicheskiy zhurnal. 2005; 1:50-55.
 5. Kurdysh I.K., Roy A.O., Pasichnyk L.A. Efektyvnist zastosuvannya kompleksnoho bakterialnoho preparatu Azohran v ovochivnytstvi. Tezy dop. Vseukrainskoi na­ukovo-praktychnoi konferentsii. 29-30 travnya 2014 r., Zhytomyr, Ekolohichnyi mo­nitorynh, innovatsiyni ta resursozberihayuchi tekhnolohii v systemi zakhystu kartopli i ovochevykh kultur vid shkidlyvykh orhanizmiv». Zhytomyr, 2014. P. 22-23.
 6. Skorokhod I.A., Roy A.A., Melentev A.I., Kurdish I.K. Vliyanie biologicheski aktivnykh veshchestv fosfatmobiliziruyushchikh shtammov roda Bacillus na semena rasteniy, podvergnutye oksidativnomu stressu. Mikrobiologiya i biotekhnologiya. 2013; 2:41-57.
 7. DSTU 3696-98 Melyasa buryakova. Tekhnichni umovy.
 8. TUU 18.243-95 Ekstrakt kukurudzyanyi zhushchenyi.
 9. Pert Dzh. Osnovy kultivirovaniya mikroorganizmov i kletok. Moscow: Mir, 1978.
 10. Lakin G.F. Biometriya. Moscow: Vysshaya shkola, 1990.
 11. Pat. Na korysnu model 44883, Seredovyshche dlya kultyvuvannya azotfiksuvalnoi bakterii Azotobacter vinelandii IMV V-7076 dlya oderzhannya bakterialnykh dobryv. Tsarenko I.Yu., Kurdysh I.K. Opubl. 26.10.2009 Byul. 20.
 12. Tsarenko I.Yu., Roy A.A., Kurdish I.K. Optimizatsiya pitatelnoy sredy dlya kultivirovaniya Bacillus subtilis. Mikrobiol. Z. 2011; 73(2):13-19.