Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):52-60. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.02.052

The Decomposition of Various Types of Crop Residues by Strains Bacillus subtilis IMB B-7516
and B. licheniformis IMB B-7515

Avdeeva L.V., Kharkhota M.A., Kharkhota A.V.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

It is shown that Bacillus subtilis IMB B-7516 and B. licheniformis IMB B-7515 strains are capable to decomposing crop residues. The effectiveness of the wheat straw decomposition by both strains was 15 - 30 %, sunflower and corn stubble - 40 - 60 % under the laboratory conditions. It is shown the role of pectinase and xylanase activity of the studied strains in the processes of destruction of plant residues. Ammonium nitrate is the best source of nitrogen nutrition for the manifestation of hydrolytic activity by strains Bacillus subtilis IMB B-7516 and Bacillus licheniformis IMB B-7515.

Key words: crop residues, Bacillus strain, hydrolytic activity.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Petrov V.B., Chebotar V.K. Mikrobiologicheskie preparaty - bazovyi element sovremennykh intensivnykh agrotekhnologiy rastenievodstva. Dostizheniya nauki i tekhniki APK. 2011; 8:11-15.
 2. Kuvshinova E.K., Denisenko V.V., Mazhara A.V. Urozhaynost ozimoy pshenitsy pri kompleksnom primenenii biopreparata Ekstrasol i mineralnykh udobreniy. Vestnik agrarnoy nauki Dona. 2014; 3(27).
 3. Stepanova L.P. Ekologicheskie posledstviya szhiganiya selskokhozyaystvennykh otkhodov na sostoyanie plodorodiya pakhotnykh pochv. Vestnik Orlovskogo gosudar­stvennogo agrarnogo universiteta. 2012; 35(2).
 4. Geletukha G.G., Zheleznaya T.A., Triboy A.V. Perspektivy ispolzovaniya otkhodov selskogo khozyaystva dlya proizvodstva energii v Ukraine. Promyshlennaya teplo­tekhnika: Mezhdunarodnyi nauchno-prikladnoy zhurnal. 2014; 36(5):73-80.
 5. Tarasov S.A., Shershneva O.M. Ispolzovanie mikrobiologicheskikh preparatov dlya uskoreniya destruktsii solomy. Vestnik Kurskoy GSKhA. 2014; 6:41-45.
 6. Tukhbatova R.I., Tazetdinova D.I., Alimova F.K. Kharakteristika potentsialno patogennykh vidov Trichoderma, vydelennykh na territorii respubliki Tatar­stan. Uspekhi meditsinskoy mikologii. 2007; 10:31-33.
 7. Varbanets L.D., Borzova N.V. Hlikozydazy mikroorhanizmiv i metody yikh doslidzhennya. Kyiv: Nauk. dumka, 2010.
 8. Egorov N.S. Osnovy ucheniya ob antibiotikakh. Moscow: Vysshaya shkola, 1986.
 9. Patent 95427 C12N 1/14, C12N 9/42. Prirodniy shtam griba chaetomium globosum - produtsent kompleksu tselyulaz. Avtori: Nadkernichniy S.P., Kopilov Ye.P., Skulovatov O.V. 25.12.2014.
 10. Julio X. Heck; Plinho F. Hertz; Marco A.Z. Ayub. Cellulase and xylanase production by isolated amazon Bacillus strains using soybean industrial residue based solid state cultivation. Brazilian journal of microbiology. 2002; 33:213-218. https://doi.org/10.1590/S1517-83822002000300005
 11. Balakrishnan H., Dutta-Choudhury M., Srinivasan M.C., Rele M.V. Cellulase-free xylanase production from alkalophilic Bacillus species. World journal of microbiology and biotechnology. 1992; 8:627-631. https://doi.org/10.1007/BF01238802