Mikrobiol. Z. 2016; 78(1):54-62. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.01.054

The Species Composition of Micromycetes Isolated from Plasterboard

Pysmenna Yu.B., Subbota A.G., Nakonechna L.T., Kurchenko I.M.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Aim. To investigate the mycobiota of usual and water-resistant plasterboard of two types and to represent its ecological characteristic. Methods. Microscopic fungi were isolated using the method of modeling effects of humid air and water on the plasterboard, and methods of serial dilutions and direct inoculation on agar nutrient media. Analysis of mycobiota of different types of plasterboard was conducted using the methods of quantitative ecology. Results and conclusions. For the first time the mycobiota of usual and water-resistant plasterboard was characterized and compared. Simulation results of the modeling effects on plasterboard moist air and water directly, it was established that the species of genera Aspergillus, Chaetomium, Dicyma, Penicillium grew under the action of high relative humidity (above 90 %). The direct effect of water promoted the growth of Alternaria, Cladosporium and Stachybotrys. The highest similarity of mycobiota was conducted for samples of plasterboard produced in 2010. The highest species diversity of microscopic fungi was established for plasterboard 2010, what was twice as high as the usual 2005; the total number of species was also three times more. More than 50 species of micromycetes were isolated from the surface of plasterboard and gypsum, among them A. flavipes, C. globosum, D. aurea, T. viride often occurred on cardboard and A. chlamydosopra, A. infectoria, C. cladosporioides, S. chartarum - in the gypsum core.

Key words: mycobiota, plasterboard, the frequency of occurrence, Czekanowski-Sorensen’s coefficient, Menhinick’s index, Turing’s coefficient.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Bilay V.I., Koval E.Z. Aspergilly. Kyiv: Nauk. dumka, 1988.
 2. Biopovrezhdeniya. Pod red. prof. V.D. Ilicheva. Moscow: Vyssh. shk., 1987.
 3. Glushko N.I., Lisovskaya S.A., Parshakov V.R., Khaldeeva E.V., Sayfieva O.V. Toksigennye i uslovno-patogennye griby v sovremennykh kvartirakh s ochagami biodestruktsii. Sovremennaya mikologiya v Rossii. Moscow, 2008. Vol. 2. p. 65–66.
 4. GOST 9.048-89. Izdeliya tekhnicheskie. Metody laboratornykh ispytaniy na stoykost k vozdeystviyu plesnevykh gribov. Vved. 26.06.1989.
 5. DSTU 2067-92. Karton ta fibra.Terminy ta vyznachennya. Vved. 01.07.1993.
 6. Erofeev V.T., Bogatov A.D., Morozov E.A., Feldman M.S. Biologicheskoe soprotivlenie gipsovykh kompozitov. Nauch. izd. Biopovrezhdeniya i biokorroziya v stroitelstve: materialy Mezhdunarodnoy nauch.-tekhn. konf. 16–17 aprelya 2003. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2004. p. 131–134.
 7. Leontyev D.V. Florystychnyi analiz u mikolohii: pidruchnyk. Kharkiv: Vyd. hrupa Osnova, 2007.
 8. Metody eksperimentalnoy mikologii: Spravochnik. Pod red. V.I. Bilay. Kiev: Nauk. dumka, 1982.
 9. Mirchink T.G. Pochvennaya mikologiya. Moscow: Izd-vo MGU, 1988.
 10. Pavlova I.E., Mameteva A.A., Chilina G.A., Stepanova A.A. Gribostoykost nekotorykh stroitelnykh materialov. Sravnitelnoe issledovanie. Problemy meditsinskoy mikologii. Sankt-Peterburg, 2011; 13(4):35–38.
 11. Satton D., Fotergill A., Rinaldi M. Opredelitel patogennykh i uslovnopatogennykh gribov; per s angl. Moscow: Mir, 2001.
 12. Subbota A.G., Nakonechnaya L.T., Kurchenko I.N. Mikologicheskoe sostoyanie zhilykh pomeshcheniy, postradavshikh ot avariy. Ekologiya mist ta rekreatsiynikh zon. 02–03 chervnya 2011. Zb. nauk. statey za zagalnoyu red. V.M. Nebrat. Odesa: INVATs, 2011. p. 292–294.
 13. Anderson B., Nielson K.F., Jarvis B.B. Characterization of Stachybotrys from water-damaged buildings based on morphology, growth, and metabolite production. Mycologia. 2002; 94(3):392–403. https://doi.org/10.1080/15572536.2003.11833204
 14. Domsch K.H, Gams W., Anderson T-H. Compendium of soil fungi. Ed. W. Gams. Eching: IHW Verlag, 2007.
 15. Ellis M.B. Dematiaceous Hyphomycetes. Kew: Commonwealth Mycol. Inst., 1993.